Baclofen kopen

Voordelen van Baclofen

Baclofen is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om spierspasmen en bepaalde vormen van spasticiteit te behandelen. Spasticiteit betekent strakheid en stijfheid van de spieren die wordt veroorzaakt als gevolg van ruggenmergletsels, multiple sclerose en andere vormen van ruggenmergletsels. Baclofen behoort tot de klasse van geneesmiddelen die skeletspierrelaxantia worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt op de zenuwen van het ruggenmerg en ontspant de spierspasmen die worden veroorzaakt door ruggenmergproblemen.
Het aantal spierklachten en de ernst van dergelijke spierkrampen veroorzaakt door verschillende ruggenmergaandoeningen worden verminderd door baclofen. Spierbeweging wordt ook verbeterd door het gebruik van dit geneesmiddel omdat het de pijn in de spier verlicht door de spieren te ontspannen.
baclofen
baclofen

Voordelen van Baclofen

Baclofen is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om spierspasmen en bepaalde vormen van spasticiteit te behandelen. Spasticiteit betekent strakheid en stijfheid van de spieren die wordt veroorzaakt als gevolg van ruggenmergletsels, multiple sclerose en andere vormen van ruggenmergletsels. Baclofen behoort tot de klasse van geneesmiddelen die skeletspierrelaxantia worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt op de zenuwen van het ruggenmerg en ontspant de spierspasmen die worden veroorzaakt door ruggenmergproblemen.
Het aantal spierklachten en de ernst van dergelijke spierkrampen veroorzaakt door verschillende ruggenmergaandoeningen worden verminderd door baclofen. Spierbeweging wordt ook verbeterd door het gebruik van dit geneesmiddel omdat het de pijn in de spier verlicht door de spieren te ontspannen.

Hoe wordt baclofen gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt oraal via de mond gebruikt op basis van het voorschrift van de arts. Het kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. Meestal wordt dit geneesmiddel driemaal daags ingenomen, maar alleen als de arts het zo vaak voorschrijft. Het moet worden ingenomen na een maaltijd of met melk in plaats van water als de patiënt een maagklachten heeft of als de maag van streek raakt na inname van dit geneesmiddel. Om de bijwerkingen van dit geneesmiddel tot een minimum te beperken, kan de arts in het begin een minimale dosis voorschrijven en deze geleidelijk verhogen. Volg de aanwijzingen van de arts dus zorgvuldig op.
Baclofen is er ook in vloeibare vorm, naast tabletvorm. De dosis van dit geneesmiddel moet met gelijke tussenpozen worden ingenomen zoals voorgeschreven door de arts. Als dit geneesmiddel in vloeibare vorm wordt ingenomen, moet de dosis van het geneesmiddel nauwkeurig worden afgemeten met een maatspuit of een maatlepel. Gebruik geen huishoudlepel voor het afmeten van een geneesmiddel. Als een maatspuit niet in de verpakking van het geneesmiddel is meegeleverd, vraag dan de apotheker om een aparte maatspuit. Schud het flesje goed voor elke dosis.

Dosering van Baclofen

De dosering van baclofen wordt door de arts voorgeschreven op basis van verschillende factoren, zoals de medische toestand, de leeftijd, het gewicht en de reactie van het lichaam van de patiënt op het geneesmiddel. Om het meeste voordeel uit dit geneesmiddel te halen, moet het regelmatig worden ingenomen, zolang als de arts het voorschrijft. Het verhogen of verlagen van de dosis baclofen mag alleen na overleg met de arts of op aanwijzing van de arts. Verhoog de dosering van dit geneesmiddel niet zonder overleg met de arts en stop ook niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder uw arts te raadplegen
Als u problemen of andere problemen ondervindt na het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg danonmiddellijk uw arts, maar verander de dosering niet op eigen houtje. Het gebruik van dit geneesmiddel mag niet worden gestopt, zelfs niet als u zich beter begint te voelen. De toestand van patiënten kan verslechteren als het geneesmiddel plotseling wordt gestopt, vooral als gedurende lange tijd grote doses worden ingenomen.
Ontwenningsverschijnselen kunnen worden veroorzaakt als dit geneesmiddel plotseling wordt gestopt. Dergelijke verschijnselen kunnen zijn: toevallen, spierstijfheid, koorts, verwardheid of hallucinaties. De arts kan u voorschrijven om de dosering van dit geneesmiddel geleidelijk te verlagen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Als u ontwenningsverschijnselen krijgt, ga dan onmiddellijk naar uw arts.

Bijwerkingen van het gebruik van baclofen

Over het algemeen kunnen één of twee bijwerkingen worden waargenomen bij patiënten die baclofen gebruiken. Er zijn echter een aantal bijwerkingen waarvan er een paar of meer tegelijk kunnen worden waargenomen bij patiënten die dit geneesmiddel gebruiken. Bijwerkingen kunnen zijn: constipatie, slaperigheid, misselijkheid, slapeloosheid of slaapproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, zwakte of toename van het urineren. Een arts of apotheker moet onmiddellijk worden ingelicht als de bijwerkingen verergeren of lang aanhouden. Vergeet niet dat dit geneesmiddel door de arts wordt voorgeschreven op basis van het feit dat de voordelen van het genoemde geneesmiddel groter zijn dan de bijwerkingen die het gebruik ervan met zich meebrengt.
De meeste mensen die dit geneesmiddel gebruiken, krijgen geen ernstige bijwerkingen. Vertel het uw arts echter meteen als u bijwerkingen krijgt zoals mentaliteits- of stemmingswisselingen, depressie, verwardheid of hallucinaties.
Een zeer allergische reactie op dit geneesmiddel wordt niet waargenomen en is zeer zeldzaam. Onmiddellijke medische verzorging is echter vereist als allergische reacties optreden zoals huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige duizeligheid, jeuk of zwelling van het lichaam speciaal van het gezicht, de keel of de tong. Als u echter andere bijwerkingen heeft dan de hierboven genoemde, ga dan onmiddellijk naar uw arts.
Sommige ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam, maar kunnen optreden bij patiënten die baclofen gebruiken. Deze bijwerkingen zijn onder meer toevallen en het zien van dingen of het horen van stemmen die in werkelijkheid niet bestaan. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een van deze bijwerkingen wordt waargenomen.
Lees ook: Flurazepam kopen