Diazepam kopen

Voordelen van diazepam

Diazepam wordt gebruikt voor de behandeling van angst, toevallen en symptomen van alcoholontwenning. Het wordt ook gebruikt voor het geven van sedatie voor een medische procedure samen met het gebruik als een drug om spierkrampen te verlichten. De hersenen en de zenuwen worden gekalmeerd door dit geneesmiddel om de voordelen te bieden. Dit geneesmiddel behoort tot de klasse van benzodiazepinen.
Diazepam Kopen
Diazepam Kopen

Voordelen van diazepam

Diazepam wordt gebruikt voor de behandeling van angst, toevallen en symptomen van alcoholontwenning. Het wordt ook gebruikt voor het geven van sedatie voor een medische procedure samen met het gebruik als een drug om spierkrampen te verlichten. De hersenen en de zenuwen worden gekalmeerd door dit geneesmiddel om de voordelen te bieden. Dit geneesmiddel behoort tot de klasse van benzodiazepinen.

Hoe kunnen we diazepam gebruiken?

Dit geneesmiddel moet via de mond worden ingenomen met water. Kauw of plet dit geneesmiddel niet, omdat het effect dan onmiddellijk vrijkomt, wat tot grotere bijwerkingen leidt. Dit geneesmiddel is zowel in tabletvorm als in vloeibare vorm verkrijgbaar. Als u het in vloeibare vorm inneemt, gebruik dan een medische injectiespuit of een maatlepel voor een dosis. Gebruik geen huishoudlepel voor het afmeten van de dosis van dit geneesmiddel omdat u dan mogelijk niet de juiste hoeveelheid dosis krijgt.
Dit geneesmiddel moet worden ingenomen op voorschrift van de arts of uw apotheker. De dosis van dit geneesmiddel wordt voorgeschreven op basis van uw medische toestand, leeftijd en reactie op de therapie. Verhoog of verlaag de dosis niet op eigen houtje. Raadpleeg uw arts als u geen effect van dit geneesmiddel waarneemt. Indien u bijwerkingen waarneemt, zoek dan onmiddellijk medische hulp of ga zo snel mogelijk naar uw arts.

Bijwerkingen van het gebruik van diazepam

Veel voorkomende bijwerkingen van het gebruik van diazepam zijn duizeligheid, slaperigheid, onvastheid of een wazig zicht. Als de bijwerkingen langer aanhouden of verergeren, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Vergeet niet dat dit geneesmiddel wordt voorgeschreven door een arts als de voordelen ervan groter zijn dan de bijwerkingen. Meestal krijgen mensen die dit geneesmiddel gebruiken geen ernstige bijwerkingen.

In het geval dat u ernstige bijwerkingen krijgt, zoals stemmingswisselingen, mentale problemen, hallucinaties, geheugenproblemen, agitatie, verwarring, depressie, rusteloosheid, moeite met spreken, spierzwakte, gele ogen of huid, tekenen van infectie zoals keelpijn, koorts en rillingen, moeite met plassen, trillen of beven, en moeite met lopen, zoek dan onmiddellijk medische hulp en raadpleeg onmiddellijk uw arts. In geval van ademhalingsmoeilijkheden, zoals trage of oppervlakkige ademhaling, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
Het komt zelden voor dat u een ernstige allergische reactie op dit geneesmiddel krijgt. In geval van ernstige allergische reacties zoals zwelling van de keel of het gezicht, huiduitslag of jeuk, ademhalingsmoeilijkheden of ernstige duizeligheid, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.
Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

Overdosering en interacties

Neem dit geneesmiddel niet meer in dan voorgeschreven door de arts of uw apotheker. Overdosering kan leiden tot flauwvallen of ademhalingsmoeilijkheden, wat fataal kan zijn. Symptomen van overdosering zijn bewustzijnsverlies, ernstige duizeligheid of sufheid, flauwvallen, oppervlakkige of trage ademhaling en trage reflexen. Indien dit geneesmiddel gedurende een lange periode wordt gebruikt, moeten tijdig laboratorium- en medische onderzoeken worden verricht, bijvoorbeeld van de lever en de nieren.
Zorg ervoor dat u uw arts vertelt over andere geneesmiddelen die u gebruikt, zodat de arts u dit geneesmiddel voorschrijft nadat hij op de hoogte is van de wisselwerking met andere geneesmiddelen. Dit geneesmiddel heeft mogelijke interacties met natriumoxybaat, orlistat, fluvoxamine en clozapine.