Dormicum kopen

Gebruik van Dormicum

Dormicum is een slaapverwekkend middel. Het behoort tot de klasse van benzodiazepinen. Dormicum wordt gebruikt voor een verscheidenheid van ziekten, waaronder angst, hik, dyspneu, en status epilepticus. Dormicum is echter vooral bekend voor de behandeling van agitatie.
Uw arts zal u de juiste dosering voorschrijven op basis van uw aandoening, leeftijd, gewicht, andere geneesmiddelen die u mogelijk gebruikt en de reactie op de behandeling. Dit geneesmiddel wordt geleverd in tabletvorm en dient via de mond te worden ingenomen. Kauw of plet dit geneesmiddel niet en neem de hele tablet in één keer in. Het wordt ook gebruikt als een verdovingsmiddel voor een procedure.
dormicum
dormicum

Gebruik van Dormicum

Dormicum is een slaapverwekkend middel. Het behoort tot de klasse van benzodiazepinen. Dormicum wordt gebruikt voor een verscheidenheid van ziekten, waaronder angst, hik, dyspneu, en status epilepticus. Dormicum is echter vooral bekend voor de behandeling van agitatie.
Uw arts zal u de juiste dosering voorschrijven op basis van uw aandoening, leeftijd, gewicht, andere geneesmiddelen die u mogelijk gebruikt en de reactie op de behandeling. Dit geneesmiddel wordt geleverd in tabletvorm en dient via de mond te worden ingenomen. Kauw of plet dit geneesmiddel niet en neem de hele tablet in één keer in. Het wordt ook gebruikt als een verdovingsmiddel voor een procedure.
Uw arts zal u dit geneesmiddel aanbevelen als de voordelen ervan groter zijn dan de bijwerkingen. Hoewel dit medicijn veel voordelen heeft, veroorzaakt het verslaving. Het risico op verslaving is groter bij patiënten die misbruik maken van het gebruik of de dosis van dit geneesmiddel op eigen houtje verhogen. Verhoog de dosering niet op eigen houtje en gebruik dit medicijn niet langer dan voorgeschreven. Als het geneesmiddel bij u niet werkt, raadpleeg dan uw arts.
Gebruik dit geneesmiddel niet met grapefruit of grapefruitsap, tenzij de arts u anders heeft geïnstrueerd. Grapefruit kan een verhoging van bepaalde geneesmiddelen in de bloedbaan van de patiënten veroorzaken. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.

Bijwerkingen van het gebruik van dormicum

Veel voorkomende bijwerkingen van het gebruik van dormicum zijn misselijkheid, duizeligheid, sufheid of braken. Als de bijwerkingen aanhouden of verergeren, ga dan onmiddellijk naar uw arts of apotheker. Veel mensen die dit geneesmiddel gebruiken hebben geen ernstige bijwerkingen.
In het geval dat u ernstige bijwerkingen waarneemt, zoals agressief gedrag, agitatie, stemmingswisselingen, snelle of hartslag, wazig zien of veranderingen in het gezichtsvermogen, en oncontroleerbare bewegingen zoals trillen of schudden, bezoek dan onmiddellijk uw arts. Roep onmiddellijk medische hulp in als u flauwvalt na gebruik van dit geneesmiddel, of een snelle, trage of oppervlakkige ademhaling krijgt.
Een zeer ernstige allergische reactie op dit geneesmiddel is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u last krijgt van allergieën, zoals zwelling van het gezicht, de keel of de tong, huiduitslag of jeuk, ademhalingsproblemen of ernstige duizeligheid. Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u andere bijwerkingen constateert.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dormicum

Indien u allergisch bent voor dormicum of voor een benzodiazepine, informeer dan uw arts op het moment van controle. Informeer uw arts ook als u allergisch bent voor een ingrediënt van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan bepaalde inactieve bestanddelen bevatten, zoals kersensmaakstof, die andere problemen of allergieën kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie. In geval van bepaalde aandoeningen, zoals glaucoom, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt.

Lees ook: Diazepam kopen